Wróć

Elastyczne formy zatrudnienia jako kluczowy element strategii biznesowej Twojej firmy

Blog Img

Pomimo spowolnienia gospodarczego w wielu branżach, niedobór talentów nie zniknął. Stopa bezrobocia w UE nadal utrzymuje się na niskim poziomie (6,0% we wrześniu 2023 r.). Z kolei, wskaźnik wakatów wzrósł w 2023 roku do 2,9%, czyli ponad dwukrotnie w porównaniu do roku 2012. Zmiany demograficzne dodatkowo zaostrzają wyzwania na rynku pracy w UE. Według prognoz liczba ludności w wieku produkcyjnym w UE spadnie do 258 mln w 2030 r. z 265 mln w 2022 r.W dobie starzejących się społeczeństw i zmieniających się oczekiwań pracowników na rynku pracy, firmy dokonują rewizji swoich strategii biznesowych, w tym zasobów posiadanych organizacji talentów.

W dzisiejszym, dynamicznym środowisku biznesowym elastyczne formy zatrudnienia stają się kluczowym narzędziem dla firm, które chcą utrzymać konkurencyjność i dostosować się do szybko zmieniających się warunków rynkowych. Wyłoniliśmy 5 podstawowych korzyści, jakie niosą za sobą elastyczne modele współpracy, takie jak praca tymczasowa i contracting, oferujące pracodawcom wiele korzyści w zakresie rekrutacji i zarządzania zespołem.

1. Szybkość reakcji na zmieniające się potrzeby rynku

Elastyczne formy zatrudnienia pozwalają firmom dostosowywać swoje zespoły do bieżących potrzeb i wyzwań rynkowych. Praca tymczasowa oraz contracting umożliwiają szybkie zatrudnianie specjalistów na krótki okres, co jest niezwykle przydatne w przypadku projektów o zmiennym zakresie prac lub nagłych potrzebach rekrutacyjnych związanych z rozwojem firmy.

2. Optymalizacja kosztów

Elastyczne formy zatrudnienia pozwalają firmom uniknąć wielu kosztów związanych z zatrudnieniem stałym - pracownicy tymczasowi, czy contractowi często otrzymują korzyści dostosowane do czasu trwania konkretnego projektu, a nie stałe pakiety świadczeń. Elastyczne warunki pracy zapewniają pracodawcom lepszą kontrolę kosztów pracy, poprzez dostarczanie umiejętności i talentów na czas – kiedy i gdzie wymagana jest praca.

3. Dostęp do specjalistów na czas określony

Nie tylko w obszarze IT, ale i w wielu innych branżach, potrzeba specjalistycznej wiedzy może być czasowa. Korzystając z pracy tymczasowej, czy contractingu, firmy mają możliwość skorzystania z doświadczenia specjalistów na czas określony, bez konieczności angażowania ich na stałe. To umożliwia efektywne wykorzystanie specjalistycznych umiejętności w danym projekcie.

4. Zwiększenie innowacyjności

Dzięki elastycznym formom zatrudnienia firmy mogą łatwiej przyciągać specjalistów z różnych dziedzin, co z kolei sprzyja innowacyjności. Współpraca z różnymi ekspertami na krótkoterminowych kontraktach może przynieść świeże spojrzenie na problemy i wyzwania przedsiębiorstwa. Dodatkowo, takie rozwiązania mogą zwiększyć produktywność i wzbogacić mieszankę talentów w organizacji, poprzez wykorzystanie wysokiej jakości wiedzy zewnętrznej do realizacji zadań o znaczeniu krytycznym.

5. Zarządzanie ryzykiem

Elastyczne formy zatrudnienia pozwalają firmom efektywniej zarządzać ryzykiem związanym z fluktuacją na rynku pracy. W przypadku zmniejszenia zapotrzebowania na pracowników, łatwiej jest wówczas zrewidować posiadane w organizacji zasoby i dokonać potrzebnych zmian.

Ważne: W Cpl obserwujemy zmianę podejścia pracodawców do pracowników zatrudnianych w organizacjach w ramach elastycznych form współpracy. Wiele firm rozwija wewnętrzną kulturę przyjazną pracownikom tymczasowym. Od budowania komunikacji marki po inicjatywy angażujące także tych pracowników – kluczowe znaczenie ma traktowanie pracowników tymczasowych jako ważnych części zespołu. To wszystko w efekcie przekłada się na sukces organizacji i pracowników, którzy identyfikując się z firmą są bardziej zaangażowani w pracę.

Elastyczne formy zatrudnienia, takie jak praca tymczasowa czy contracting, stają się nieodłącznym elementem strategii rekrutacyjnych firm, które pragną utrzymać elastyczność i efektywność w dzisiejszym, dynamicznym środowisku biznesowym. Warto więc rozważyć wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia jako kluczowego elementu strategii personalnej, aby skorzystać z pełnego potencjału, jaki niosą za sobą te nowoczesne modele pracy. Partnerzy zewnętrzni, tacy jak Cpl, mogą pomóc przedsiębiorstwom uzyskać dostęp do wykwalifikowanych pracowników tymczasowych lub contractowych na poziomie lokalnym, krajowym, a nawet globalnym.

 Sprawdź więcej na ten temat tutaj

Źródło: Komisja Europejska publikuje pakiet dotyczący umiejętności i mobilności talentów - Konfederacja Lewiatan