Banner Mobile Image
Image 2022 02 15 T12 52 17

Strategic Wellness

Nasze usługi doradcze w zakresie Strategic Wellness skupiają się na tym, dlaczego przemyślane, holistyczne i strategiczne podejście do zdrowia pracowników jest potrzebne, aby pozytywnie wpłynąć na produktywność, zaangażowanie, wskaźniki utrzymania i przyciągnąć najlepsze talenty.

Zamów bezpłatną konsultację

Model działania

Wraz ze wzrostem wymagań ze strony organizacji, obserwujemy wzrost stresu i złego stanu zdrowia pracowników, wielu z nich cierpi choroby związane z pracą, zwiększa się wskaźnik absencji, odnotowuje się również problemy ze zdrowiem psychicznym.

Wyzwania te wpływają na produktywność, zaangażowanie i odpływ w biznesie. Udowodniono, że programy wellness przynoszą korzyści zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy. Wiele programów wellness koncentruje się na edukacji pracowników, jak uzyskać i utrzymać zdrowie i dobre samopoczucie, przy niewielkiej koncentracji lub strategii biznesowej, aby umożliwić zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy osiągnięcie korzyści.

Oferujemy strategiczne doradztwo w zakresie strategic wellness dla organizacji, które chcą nie tylko edukować pracowników, jak dbać o zdrowie i dbać o ich zdrowie, ale także zwiększać produktywność, zaangażowanie, wskaźniki utrzymania i przyciągać najlepsze talenty.

Nasz spersonalizowany proces projektowania pomaga spełnić twoje potrzeby poprzez zrozumienie kluczowych obszarów zainteresowania lub wyzwań w twojej organizacji, zaprojektowanie strategii, która pomoże sprostać konkretnym wyzwaniom związanym z pracownikami, i zmierzenie jej sukcesu na podstawie kluczowych wskaźników. Pomożemy ci osadzić ten proces w całym cyklu pracowniczym.

Rodzaje rozwiązań wellness

Opracowanie programu Strategic Wellness
Outsourcingowe rozwiązania Wellness

Twój Program Wellness podlega analizie i jest zaprojektowany tak, abyś mógł go w pełni zrealizować. By ułatwić i umożliwić wdrożenie programu i zarządzanie nim wewnątrz organizacji, pomagamy w osiągnięciu fazy nr 3, czyli etapu Uruchomienia pogramy (poniżej). W celu stałego doskonalenia, ponownie wesprzemy cię w analizie wyników stworzonego programu.

Zleć nam opracowanie Programu Wellness, a my będziemy nim zarządzać w twoim imieniu. Taka metoda daje stałe wsparcie Konsultanta ds. Wellness, który zarządza sprzedawcami, wewnętrznymi interesariuszami/ambasadorami, aktywnie uczestniczy w Programie i zapewnia o jego sukcesie.

Nasz 4-etapowy proces

Pełny pogram Strategic Wellness jest opracowywany i dostarczany w 4-etapowym procesie, szczegółowo opisanym poniżej i dostosowanym do wymagań i budżetu każdej organizacji:

1. Zrozumienie potrzeb organizacji - korzystając z warsztatów i naszej sprawdzonej cyfrowej diagnostyki, przyjmujemy strategie analizy od podstaw, aby zrozumieć potrzeby biznesowe, kulturę i wyzwania stojące przed pracownikami, w odniesieniu do ich zdrowia i dobrego samopoczucia.

2. Stworzenie projektu - na tej podstawie projektujemy dostosowayą do potrzeb program Strategic Wellness i zestaw zaleceń dostosowany do potrzeb twojej firmy i pracowników. Obejmuje on komunikację, plan wdrożenia i analizy, weryfikację kosztów, dostawców oraz wiele innych zaleceń

3. Uruchomienie programu - możemy wesprzeć cię przy wdrożeniu programu w twojej firmie i zarządzać nim za pośrednictwem naszych Konsultantów ds. Wellness oraz partnerów strategicznych zarządzających wszystkimi uzgodnionymi dostawcami w twoim imieniu. Alternatywnie, jeśli wyrazisz taką ochotę, możemy wprowadzić cię do zarządzania programem wewnętrznie. Wybór należy do ciebie.

4. Analiza programu - Po 6-9 miesiącach wdrażania zaproponowanych działań rozpoczniemy proces analizy i pomiarów, sprawdzając wyniki programu, raportując o jego sukcesie oraz przekazując informacje zwrotne i zalecenia dotyczące jego ciągłego doskonalenia. Na tym etapie powinieneś zauważyć już znaczną poprawę wyników porównując je z wstępną analizą wskaźników.