Banner Mobile Image
Image 2024 01 31 T13 58 20

Executive Search

Executive Search, czyli rekrutacje na stanowiska kierownicze, menadżerskie oraz specjalistyczne

Zatrudnienie każdego pracownika jest istotne dla firmy, ale to właściwe rekrutacje na poziomie kierowniczym, menadżerskim czy specjalistycznym mogą przyczynić się do sukcesu organizacji. Do znalezienia kluczowych, wpływających na biznes kandydatów niezbędne są eksperckość, bogata wiedza o rynku oraz indywidualne podejście do każdego procesu rekrutacyjnego.

W Cpl za tę usługę odpowiadają doświadczeni liderzy/managerowie, którzy dogłębnie znają rynek oraz branże, przeprowadzili wiele procesów rekrutacji na stanowiska wysokiego szczebla. Konsultanci Cpl mają długotrwałe i ugruntowane relacje ze specjalistami i kadrą kierowniczą w całej Europie oraz poza nią. Bogata sieć kontaktów pozwala na wyselekcjonowanie grupy odpowiednich kandydatów, którzy nie są aktualnie dostępni na rynku pracy.

Skuteczność metody Executive Search

Wstępem do skutecznej realizacji procesu Executive Search jest pełne zrozumienie specyfiki Klienta, biznesowych potrzeb firmy i danego stanowiska, na które poszukiwani będą kandydaci. Równie ważne są: opracowanie wspólnie z klientem profilu kandydata oraz analiza rynku i ustalenie ścieżek dotarcia do odpowiednich osób na rynku.

Pracownicy Cpl wiedzą jak ważne - zwłaszcza w rekrutacjach Executive Search – jest zadbanie o potrzeby obu stron: kandydata i klienta oraz zbudowanie między nimi relacji, która docelowo przełoży się na owocną i długotrwałą współpracę zawodową.

Na proces rekrutacji w ramach usługi Executive Search składają się etapy:

  1. Szczegółowa analiza potrzeb klienta.

  2. Zbudowanie strategii na projekt.

  3. Dogłębny research rynku pracy pod kątem poszukiwanych specjalistów.

  4. Proces rekrutacji i wyselekcjonowanie najlepszych kandydatów w oparciu o narzędzia psychometryczne.

  5. Spotkania z wybranymi kandydatami.

  6. Prezentacja osobista krótkiej listy.

  7. Weryfikacja referencji rekomendowanych kandydatów.

  8. Proces AC/DC i/lub badanie Lumina, jako dodatkowe narzędzie weryfikacji komeptencji.

  9. Oferta i wsparcie procesu negocjacji pomiędzy kandydatem a naszym klientem.

  10. Zamknięcie procesu rekrutacji, ewaluacja procesu.

Zapewniamy pełną poufność w komunikacji między stronami, a w przypadku kluczowych informacji, podpisanie NDA.
Specjaliści Cpl zapewnią fachowe wsparcie oraz dostęp do rynku i najwyższej klasy sieci kontaktów. Chcesz dowiedzieć się więcej o usłudze Executive Search?

Już teraz skontaktuj się z nami!

Powrót do Usługi rekrutacyjne

quote

Katarzyna Piotrowska - Country Manager, Cpl Poland

Będąc częścią Grupy Cpl Resources Plc, skupiącej ponad 20 zróżnicowanych marek usługowych w 50 biurach i 14 krajach, rozwinęliśmy niezrównaną sieć kontaktów wyższego szczebla w każdym sektorze biznesowym. Konsultanci Cpl mają długotrwałe i ugruntowane relacje ze specjalistami i kadrą kierowniczą w całej Europie oraz poza nią.

Katarzyna Piotrowska - Country Manager, Cpl Poland