Banner Mobile Image
Banner Default Image

Zrównoważony rozwój

quote

Lorna Conn, CEO

​​Zapraszam do pobrania naszego raportu "Sustainability Strategy and Report 2023" oraz do szczegółowego zapoznania się ze działaniami Cpl na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Nadrzędnym celem Cpl jest coroczna aktualizacja naszych osiągnięć oraz nieustanne doskonalenie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dołożymy wszelkich starań poszukiwać coraz skuteczniejszych sposobów do osiągania zamierzonych celów i wspólnie z naszymi pracownikami, klientami i kandydatami móc tworzyć lepszy świat dla nas wszystkich.

Stworzymy razem lepszy świat, w którym warto żyć!

Lorna Conn, CEO

Strategia Zrównoważonego Rozwoju

Misją Cpl jest dostarczanie rozwiązań dla klientów i kandydatów/ek w oparciu o Strategię Zrównoważonego Rozwoju Cpl. Dla Cpl zrównoważony rozwój oznacza bycie wzorem dobrych, zrównoważonych praktyk biznesowych poprzez wywieranie pozytywnego wpływu m.in. na społeczeństwo, środowisko, pracowników i szerokopojętą gospodarkę. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Cpl opiera się na analizie przeprowadzonej w 2023 roku. Ocena ta pozwoliła Cpl zidentyfikować najważniejsze kwestie w ramach działalności firmy oraz wywierany wpływ. Startegia powstała na podstawie przeglądu polityk Cpl i dokumentów dotyczących zrównoważonego rozwoju, wywiadów z interesariuszami, ankiety obejmującej całą firmę oraz warsztatów z naszym Komitetem GreenWorks. Realizację tej wizji wspierają 3 strategiczne filary: Future Ready, Client First i Total Solutions.

Future Ready

W Cpl nieustannie rozwijamy nasze usługi i proponowane klientom i kandydatom/kom rozwiązania. Wszystko po to, by móc efektywnie wspierać biznes naszych klientów - odpowiadając na ich bieżące potrzeby i problemy. Dostosowujemy nasze rozwiązania do wymagań naszych klientów i wspólnie przekształcamy ich biznes – na teraz i na przyszłość. Wszystko dzieje się w opraciu o Strategię Zrównoważonego Rozwoju Cpl oraz codzienną pracę, która polega na współtworzeniu i ciągłym rozwoju, któremu przewodniczy Instytut "Future of Work".

Total Solutions

Zaprojektujemy i wdrożymy zintegrowane rozwiązania do pozyskiwania i rozwoju talentów w organizacjach naszych klientów. Zaproponowane procesy stworzą wartość transformacyjną, odpowiednią do potrzeb naszych klientów i kandydatów/ek. Wszystko to osiagniemy dzięki pracownikom Cpl, którzy na codzień realizują nasze usługi i są naszym przedstawicielem na rynku. Zadbamy o stworzenie środowika opartego o równe szanse dla wszystkich naszych interesariuszy.

Client First

Będziemy strategicznie i etycznie współpracować z naszymi klientami, aby w pełni zrozumieć ich potrzeby i pomóc im przekształcić biznes w oparciu o szeroką gamę zrównoważonych usług i wsparcia. Będziemy inicjatorem nowego myślenia i nowego podejścia do nowoczesnego przywództwa.

Cele zrównoważonego rozwoju

Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals - SDGs), czyli cele Organizacji Narodów Zjednoczonych to zbiór 17 powiązanych ze sobą celów globalnych, które mają stanowić „wspólny plan pokoju i dobrobytu dla ludzi i planety, teraz i w przyszłości”. Cele zrównoważonego rozwoju podkreślają wzajemne powiązania środowiskowe, społeczne i gospodarcze, stawiając zrównoważony rozwój w centrum uwagi. Wyniki naszej oceny istotności na rok 2023 pozwoliły zidentyfikować 5 głównych celów zgodnych z Celami Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (SDGs), które mają największy wpływ na naszą działalność i w przypadku których, naszym zdaniem, możemy najwięcej zmienić. Te 5 celów zrównoważonego rozwoju wraz z 3 powyższymi filarami strategicznymi Cpl stanowią podstawę naszej Strategii Zrównoważonego Rozwoju.

5 Podstawowych celów zrównoważonego rozwoju

​Nasze zobowiązania

​Nasze zobowiązania są w pełni zgodne z 3 startegicznymi filarami Cpl: "Future Ready", "Client First" i "Total Solutions".

Poprzednia edycja: "Cpl Sustainability Report"

Od 2022 roku publikujemy roczne raporty na temat "Strategii Zrównoważonego Rozwoju". Sprawdź poprzednią edycje raportu:

Sustainability Strategy and Report | 2022