Image 2022 02 04 T13 50 24
Image 2022 02 04 T13 50 24

Assessment Centre/Development Centre (AC/DC)

Cpl oferuje profesjonalne usługi doradcze zarówno w ramach rekrutacji kandydatów, jak rozwoju już zatrudnionych pracowników. Usługi Assesment Center i Development Center to kompleksowe działania wspierajace organizacje klienta w jak najlepszym wykorzystaniu potencjału jego pracowników. AC i DC realizowane są przy wsparciu doświadczonych asesorów Cpl, którzy stanowią niezależy element oceny kandydatów biorących udział w prowadzonych procesach.

Assessment Center to narzędzie do wsparcia rekrutacji pracowników polegające na ocenie kandydatów podczas wykonywanych zadań - indywidualnych jak i grupowych. Jej celem jest ocena w praktyce poszczególnych kompetencji istotnych dla stanowiska, na które aplikuje kandydat. Każdy kandydat w ramach sesji AC jest oceniany pod względem widocznych zachowań przez przynajmniej dwóch, w pełni przeszkolonych do tego asesorów Cpl, którzy czuwają nad całością procesu i wraz dokonują bieżącej oceny kandydatów. Asesorzy przygotowują szczegółowy raport z sesji, który otrzymuje klient, jak również udzielają sesji feedbackowej kandydatom biorącym udział w assessmencie. Cpl w ramach prowadzonych procesów oferuje pełne wsparcie na każdym etapie Assessment Center. Oferujemy dużą różnorodność przeprowadzanych zadań, dopasowanych do potrzeb projektu rekrutacyjnego i stanowiska - scenki symulacje, testy wiedzy, dyskusje grupowe, gry, prezentacje oraz testy osobowściowe np. Lumina Learing, co znacząco zwiększa szanse na zidentyfikowanie pożądanych cech u kandydata.

Stanowiska, w przypadku których pracodawcy decydują się na AC to przede wszystkim stanowiska zarządcze oraz menadżerskie dla wykwalifikowanych pracowników wyższego szczebla.

Cpl od lat wspiera swoich klientów w ramach procesów Develoment Center, czyli metody ocenia kompetencji pracowników zatrudnionych w organizacji klienta. DC może stanowić oddzielny projekt, bąźdź też być elementem prowadzonychrekrutacji wewnętrznych czy programów rozwojowych pracowników.

Pracę nad projektem rozpoczynamy od opracowania wspólnie z klientem pożądanego profilu komptencyjnego dla danego stanowiska i zbadania jak na te potrzeby odpowiadają pracownicy aktulanie pełniący te role w firmie. Pracownicy biorący udział w procesie realizują zadania w warunkach zbliżonych do tych w jakich pracują na codzień zawodowo. W tym czasie podlegają ocenie niezależnych asesorów wyłonionych z ramienia Cpl. Asesorzy dokonują dokładego pomiaru ocenianych w sesji DC kompetencji i porównują je z oczekiwaniami na danym stanowisku.

Efektem końcowym prowadzonych procesów DC jest przygotownaie przez konsultantów Cpl szczegółowych raportów, zawierajacych: analizę badanych kompetencji na danym stanowisku, opis mocnych stron i obszarów do rozwoju oraz rekomendacje rozwojowe.

Pracodawcy świadomi potencjału swoich przyszłych, jak i obecnych pracowników lepiej wykorzystują ich potencjał i umijętności, co bezpośrednio przekłada się na ich przewage konkurencyjną na rynku.

Chcesz dowiedzieć się wiecej?

Już teraz skontaktuj się z nami!

Powrót do Rozwój talentów