Wróć

Co zrobić, gdy nie potrafisz zaangażować się w pracę?

Blog Img

​​Nasza wydajność jest najlepsza, gdy jesteśmy realnie zaangażowani w to, co robimy. Ale badania pokazują, że większość pracowników się nie angażuje, co ma ogromny wpływ na wydajność i – w rezultacie – na nasz sukces.

Brak zaangażowania pracowników jest jednym z najbardziej doniosłych problemów, z którymi mierzą się pracodawcy. Badanie Instytutu Gallupa z 2012 roku pokazało, że tylko 30% pracowników w Stanach Zjednoczonych było realnie zaangażowanych, 52% nie było zaangażowanych, a kolejne 18% było całkowicie niezaangażowanych w pracę. Mimo że problem jest bardziej powszechny, niż mogłoby się wydawać, nie ma żadnych dobrych stron braku zaangażowania, ale jest kilka sposobów, aby się tym zająć.

Postaw sobie cele

Jeśli czujesz, że nie jesteś zaangażowany w pracę, musisz cofnąć się i spojrzeć na to z szerszej perspektywy. Jednym z głównych powodów, dlaczego pracownicy są niezaangażowani, jest brak większego celu, aby pracować. Stawiając sobie długoterminowy cel zawodowy, nie tylko będziesz mieć poczucie sensu i kierunku, ale będzie to również Twoja osobista miara sukcesu zawodowego, które doprowadzi do tego, że będziesz ciężej pracować.

Nawet stawianie sobie celów krótkoterminowych w ramach projektów może pomóc Ci w zwiększeniu zaangażowania. Badania wykazują, że pracownicy posiadający cele są 15% bardziej efektywni od tych, którzy celów nie posiadają. Zwiększona produktywność oznacza zwiększone zaangażowanie, co prowadzi do lepszych wyników i ogólnie lepszego doświadczenia w pracy.

Pracuj ze swoim managerem

Według Custrom Insight 5 na 10 przyczyn braku zaangażowania, jest związane z zarządzaniem. Wśród najczęściej zgłaszanych uwag jest brak celu, współpracy i feedbacku, które są kluczowe, aby odnieść sukces w biznesie i we własnej karierze.

Jednym z najczęstszych błędów, które ludzie popełniają w swojej karierze, to nie pracowanie blisko ze swoimi managerami. Jest to problematyczne, ponieważ sposób patrzenia na tę samą rolę może się rozchodzić, zwłaszcza gdy czas mija. Pracując blisko z kadrą zarządzającą, możesz pracować nad łączeniem celów Twojej kariery z potrzebami biznesu i budować swoją rolę, aby czuć sens i spełniać zarówno cele biznesowe, jak i swoje, co pomoże być Ci bardziej zaangażowanym i odnosić sukcesy.

Zrozum dlaczego

Moglibyśmy cytować wszelkie badania świata, ale nigdy nie będziemy w stanie powiedzieć, dlaczego nie czujesz się zaangażowany. Może to być związane ze złym zarządzaniem, brakiem celu w karierze lub – po prostu – stratą zainteresowania w tym, co robisz. Jakikolwiek jest powód, jeśli naprawdę chcesz być bardziej zaangażowany, musisz po pierwsze zrozumieć, dlaczego NIE jesteś. Tylko tą drogą masz szansę rozwiązać problem.

Mimo że brak zaangażowania nie jest nagłym lub pilnym problemem, nie jest to coś, co samo przejdzie, ignorowanie tego problemu tylko zaszkodzi Twojej karierze. Niektóre kroki, żeby Ci pomóc, były pokazane wyżej, ale czasem jest tak, że rozwiązanie problemu jest po prostu niemożliwe. Jeśli wyczerpałeś wszystkie możliwości, czas zacząć szukać nowej pracy, czy nowego stanowiska, aby naturalnie zaangażowanie wzrosło.